مديريت محتوا
 
 
به اطلاع مشتریان محترم می رساند، بر اساس ضابطه تعیین شده توسط بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 186717/97 مورخ 01/06/97 آن بانک، با هدف صیانت از حقوق مشتریان بانکی و افزایش امنیت تراکنش های مبتنی برکارت، از تاریخ 01/03/98، امکان استفاده از رمز دوم ثابت در تراکنش ها حذف ، و رمز دوم پویا (یک‌بارمصرف) جایگزین آن خواهد گردید. بر این اساس قابلیت دریافت رمز مذکور در حال حاضر از طریق سامانه "پرداخت همراه" ایجاد شده است و مشتریان محترم می توانند تا اطلاع ثانوی و الزامی شدن موضوع، به انتخاب خود از یکی از حالت های رمز دوم کارت (ثابت یا یک‌بارمصرف) استفاده نمایند. فعال‌سازی قابلیت رمز پویا از یکی از سامانه های اینترنت بانک و موبایل بانک صورت می پذیرد. جهت سهولت استفاده مشتریان گرامی، فایل راهنما برای نحوه فعال سازی قابلیت مذکور و چگونگی دریافت رمز دوم یک بار مصرف تهیه و بارگذاری گردیده است.