تسهیلات تعمیر و بازسازی مسکن

تسهیلات تعمیر و بازسازی مسکن چیست؟
به منظور تعمیر یا بازسازی واحدهای مسکونی تسهیلاتی در اختیار شما قرار می گیرد که به دریافت آن دو صورت با سپردن وثیقه ملکی یا بدون آن امکان پذیر است.

مزایای دریافت این نوع تسهیلات بانک گردشگری چیست؟
  • دریافت مبلغ مورد نیاز شما به صورت نقدی و بازپرداخت آن در طول زمان
  • امکان برنامه ریزی مشخص برای تعمیر واحد مسکونی خود با توجه به مبلغ تعیین شده
  • صرفه جویی حاصل از یکپارچه شدن تعمیرات واحد مسکونی خود

برای دریافت این تسهیلات چه شرایطی لازم است؟
  1. سن شما می بایست 18 سال تمام باشد.
  2. برای دریافت تسهیلات بانک گردشگری ، در صورتی که دارای تسهیلات با اقساط سررسید گذشته و معوق و یا دارای سابقه چک برگشتی هستید ابتدا می بایست تسویه حساب های لازم را انجام دهید .
  3. واحد مسکونی شما می بایست نیاز به تعمیر داشته باشد
مبلغ این تسهیلات چه مقدار است؟
 مبلغ قابل واگذاری، برای تسهیلات حداکثر 100 میلیون ریال است. البته این مقدار باید با درآمد و میزان وثیقه سپرده شده متناسب باشد.

نرخ سود این تسهیلات چقدر است؟ 
 در حال حاضر نرخ سود این تسهیلات بر اساس مصوبه بانک مرکزی برای عقود مبادله ای می باشد. 

  مدت بازپرداخت این تسهیلات چه مدت است؟
 مدت بازپرداخت تسیهلات، حداکثر 3 سال است.

چه مدارکی مدارک لازم است؟
  1. مدارک هویتی: شامل شناسنامه و کارت ملی، گذرنامه و سایر مدارک معتبر برای مشتریان غیر ایرانی
  2. مدارک محل سکونت: شامل اجاره نامه یا سند مالکیت و سایر مدارک مربوطه
  3. مدارک شغلی: شامل معرفی نامه از محل خدمت، جواز کسب معتبر، گواهی اشتغال به کار و یا سایر مدارک مربوطه
  4. مدارک مربوط به دریافت تسهیلات: شامل لیست تعمیرات لازم و هزینه های آنها به همراه مستندات آن ها و سایر مدارک مربوطه به تشخیص شعبه

دریافت اطلاعات بیشتر
شما می توانید در تمامی ساعات شبانه روز و 7 روز هفته با شماره تلفن 02123950 تماس گرفته و نقطه نظرات، پیشنهادات، انتقادات و یا سوالات خود را با کارشناسان این بانک در میان گذاشته و از مشاوره تلفنی نیز بهره مند شوید.


روند انجام کار به چه صورت است؟