تحقیقات و پژوهش

بانک گردشگری در راستای اهداف، سیاست ها و اجرای برنامه های استراتژیک خود و به منظور ایجاد زمینه های مناسب برای رشد و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش درنظام بانکی کشور و بهره گیری از ظرفیت دانشجویان و پژوهشگران در زمینه های مختلف، نسبت به تعیین اولویت های تحقیقاتی و پژوهشی اقدام نموده است و حمایت از پایان نامه های دانشجویی و طرح های پژوهشی را در دستورکار خود قرار داده است. دانشجویان و پژوهشگران می توانند با دانلود فرم های موجود و تکمیل آن طرح ها و پایان نامه های خود را به منظور بررسی و حمایت با ایمیل research@tourismbank.ir برای بانک گردشگری ارسال نمایند. ضمناً نتایج بررسی های کمیته آموزش و پژوهش از طریق ایمیل برای دانشجویان و پژوهشگران ارسال می شود.


  • جهت مشاهده اولویت های پژوهشی اینجا را کلیک نمایید .

  • طرح‌های تحقیقاتی متناسب با نیاز بانک متعاقبا اعلام خواهد شد.
  • برای دریافت اطلاعات تکمیلی طرح پیشنهاد پژوهشی مخصوص پایان نامه‌های دانشجویی بر روی لینک‌های ذیل کلیک کنید: