منشور اخلاقی بانک گردشگری

به نام یگانه هستی بخش • رعایت ادب، احترام، نظم و انضباط در تعامل با مشتریان گرانقدر، توسط همه کارکنان در تمامی شرایط زمانی و مکانی خدمات رسانی به مشتریان عزیز
 • ارایه مشاوره بانکی به مشتریان و گره گشایی از مشکلات آنها، نهادینه کردن فرهنگ تکریم مشتریان و ارتقای روحیه پاسخگویی، به عنوان ارزشی حاکم بین همه کارکنان در تمام شعب و حوزه‌های ستادی بانک
 • به‌کارگیری سازوکارهای مدیریت مشارکتی توسط مجموعه‌ای از نیروی انسانی امین، دقیق، متعهد و متخصص برای ارتقای دقت، صحت، کیفیت و افزایش سرعت خدمت رسانی به مشتریان گرانقدر
 • متانت و صبوری و خوش برخوردی و نشان دادن صبر و حوصله برای حفظ آرامش و آسایش مشتریان عزیز در هر زمان، هر مکان و هر مو قعیت کاری
 • وظیفه شناسی، وقت شناسی، آراستگی ظاهر، حذف تشریفات زائد و پرهیز از معطل کردن مشتریان
 • رعایت اصول، امانتداری، رازداری و صداقت و حفظ اطلاعات مربوط به مشتریان
 • تلاش برای ارتقای مستمر سطح اعتماد و اطمینان مشتریان عزیز به خدمتگزاران خود در بانک گردشگری به عنوان بزرگ ترین سرمایه بانک
 • تلاش برای ارتقای دقت، صحت و کیفیت و سرعت ارائه خدمات به مشتریان در سایه مشارکت جمعی و کار گروهی
 • تلاش مستمر در زمینه خلق و بهره گیری از ایده‌ها و راه کارهای جدید و طراحی خدمات و محصولات نوین در سطح استانداردهای جهانی با هدف سودآوری در حد شایسته برای همه مشتریان
 • رعایت عدالت و پرهیز از هرگونه تبعیض در جریان خدمات رسانی و انجام امور و فعالیت‌ها با حفظ کرامت انسانی مشتریان
 • استفاده از فناوری روز بانکداری الکترونیکی و خدمات بانکداری مجازی، به منظور ارائه روزآمدترین خدمات بانکی در سطح استانداردهای جهانی به مشتریان
 • شناسائی مستمر و توجه ویژه به نیازهای آشکار و پنهان مشتریان با هدف ارتقای مستمر رضایتمندی آنها از خدمتگزاران خود در شعب و حوزه‌های ستادی بانک
 • توجه ویژه به انتظارات، توقعات، نیازها و حتی شکایتهای مشتریان از بانک به عنوان یک فرصت استراتژیک برای بالندگی بانک و بهسازی فرآیندهای درون سازمانی
 • تلاش مستمر در انجام خواسته‌ها و رفع نیازهای مشتریان عزیز، با ارایه خدمات بانکی مطلوب با توجه به قوانین و مقررات پولی و مالی و با بهره‌مندی از عقود اسلامی بانکداری بدون ربا