شرکت های زیرمجموعه

شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی خاص)
شماره ثبت390454 ، شناسه ملی 10320412650 ، سال مالی: 29/12/
به سرمایه ثبتی یکهزار میلیارد ریال منقسم بر یک میلیارد سهم یک هزار ریالی
هیأت مدیره
نام نماینده سمت
آقای مهدی جهانگیری رییس هیأت مدیره
آقای احسان تابش مدیرعامل
خانم مریم کلهری زاده عضو هیأت مدیره
جواد پالیزدارعضو هیأت مدیره
آقای علی سنگینیان عضو هیأت مدیره


اهداف شرکت:
مشاوره و سرمایه گذاری در شرکت ها ، مجتمع ها، و طرح ها، واحدهای تولیدی، صنعتی و ساخت اماکن، گردشگری، احداث و ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی و گردشگری، انجام کلیه فعالیت های بازرگانی و خدماتی اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات، توزیع و پخش و تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، امکان سنجی انواع پروژه ها،سرمایه گذاری و مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی