روزشمار بانک

  • افتتاح 12 شعبه جدید(کوی نصر(تهران)- بلوار امیرکبیر(تهران)- شهید بهشتی(تهران)-محمودیه(تهران)-ستارخان(تهران)-مرزداران(تهران)-لویزان(تهران)- هفده شهریور(تهران)-بلوار فردوس(تهران)-خیابان ولیعصر(تهران)- ساری(مازندران)- سیتی سنتر(اصفهان)) در تاریخ 98/02/04