بانک گردشگری

فهرست فایل های شفافیت مالی
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf آگهی ثبتی افزایش سرمایه ۱۹۸.۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf گزارش حسابرس1399 ۳.۴۶ مگابایت دریافت فایل
pdf صورتهای مالی 1399 ۱۴.۹۷ مگابایت دریافت فایل
pdf هر گونه افتتاح یا تعطیلی شعب ۶۱.۶۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf آگهی تغییرات اعضای هیات مدیره ۱۱۹.۲۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf 12-5اقلام زیر خط ۳۲.۶۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf 8-5تسهیلات به تفکیک جاری و معوق ۳۷.۳۳ کیلوبایت دریافت فایل
pdf 3-5تسهیلات دولتی و غیر دولتی ۳۲.۶۱ کیلوبایت دریافت فایل
pdf 2-5انواع و مانده سپرده ها ۳۸.۷۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf 1-5تسهیلات به تفکیک عقود ۴۱ کیلوبایت دریافت فایل
فهرست طبقات