بانک گردشگری

شرکت بانک گردشگری

آدرس : سعادت آباد ، بلوار فرهنگ ، نبش کوچه نور، پلاک 6
کد پستی : ۱۹۹۷۷۳۴۵۳۷
صندوق پستی : ۱۹۹۷۷- ۳۴۵۳۷
تلفن : ۰۲۱-۲۳۹۵۲۳۹۵
تلفن گویا : ۰۲۱۲۳۹۵۰
فکس : ۰۲۱۲۳۹۵۱۹۲۳
پست الکترونیک :
آدرس وب سایت : https://www.tourismbank.ir
ارسال پیام
لطفا ایمیل سایر گیرندگان(CC) را با ; جدا نموده و وارد نمایید

لطفا ایمیل سایر گیرندگان پنهان(BCC) را با ; جدا نموده و وارد نمایید
فایلهای مجاز doc;docx;pdf;zip;rar;jpg;jpeg;tiff;png;gif
حجم فایل می بایست حداکثر 10M باشد.
فایلهای مجاز doc;docx;pdf;zip;rar;jpg;jpeg;tiff;png;gif
فرستنده
پیگیری