اصطلاحات بورسی
Bourse کلمه‌ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه کیف پول می باشد.