جستجو اطلاعیه
عنوان اطلاعیه :
تاریخ بخشنامه:
گروه :
ردیفعنوانتاریخ بخشنامه گروه
Data pager
Data pager
123
اندازه صفحه:
PageSizeComboBox
select
  صفحه 1 از 3 , موارد 1 تا 20 از 47 مورد.
1 اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت بانک گردشگری(سهامی عام) 1399/09/12 اطلاعیه 1
2 آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک گردشگری (سهامی عام) 1399/09/05 اطلاعیه 1
3 صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (سال مالی منتهی به 29-12-1398) 1399/07/06 اطلاعیه 1
4 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک گردشگری جهت سال مالی منتهی به 29/12/1398 1399/06/22 اطلاعیه 1
5 آگهی تغییرات به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 24-12-98 1399/06/19 اطلاعیه 1
6 آگهی تغییرات به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ26-12-98 1399/06/19 اطلاعیه 1
7 آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت بانک گردشگری 1399/05/08 اطلاعیه 1
8 گزارش توجیهی پیشنهادی افزایش سرمایه 1399/04/25 گروه اول اطلاعیه ها
9 بیانیه ثبت سهام 1399/04/25 گروه اول اطلاعیه ها
10 آگهی مجمع عمومی فوق العاده بانک گردشگری با موضوع افزایش سرمایه 1399/04/17 اطلاعیه 1
11 آگهی ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره بانک گردشگری 1399/04/11 گروه دوم اطلاعیه ها
12 اگهی لغو مجمع عمومی عادی فوق العاده 1398/12/22 اطلاعیه 1
13 اگهی ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیات مدیره بانک گردشگری ( سهامی عام) 1399/01/26 گروه دوم اطلاعیه ها
14 آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک گردشگری(سهامی عام ) 1398/12/13 اطلاعیه 1
15 آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک گردشگری(سهامی عام ) 1398/12/13 اطلاعیه 1
16 آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک گردشگری(سهامی عام ) 1398/12/13 اطلاعیه 1
17 آگهی ثبت‌نام داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره بانک‌گردشگری (سهامی عام) 1398/09/10 اطلاعیه 1
18 آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری 1398/04/17 اطلاعیه های بانکی
19 شرایط پرداخت تسهیلات به سهامداران حقیقی بانک تا پایان اردیبهشت ماه سال 1398 1397/11/15 اطلاعیه های بانکی
20 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک گرددشگری مورخ 97/11/18 1397/10/30 اطلاعیه های بانکی