جستجو اطلاعیه
عنوان اطلاعیه :
تاریخ بخشنامه:
گروه :
ردیفعنوانتاریخ بخشنامه گروه
Data pager
Data pager
12
اندازه صفحه:
PageSizeComboBox
select
  صفحه 1 از 2 , موارد 1 تا 20 از 30 مورد.
1 آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری 1398/04/17 اطلاعیه های بانکی
2 شرایط پرداخت تسهیلات به سهامداران حقیقی بانک تا پایان اردیبهشت ماه سال 1398 1397/11/15 اطلاعیه های بانکی
3 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک گرددشگری مورخ 97/11/18 1397/10/30 اطلاعیه های بانکی
4 آگهی مناقصه دو مرحله ای جهت خدمات پشتیبانی، نگهداری زیر ساخت فیزیکی و مانیتورینگ 1397/10/30 اطلاعیه های بانکی
5 ابلاغیه بانک مرکزی ج.ا.ا مورخ 97/06/10، درخصوص اصلاح ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با موضوع تملک سهام موسسات اعتباری اعم از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 1397/08/07 اطلاعیه های بانکی
6 آگهی ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیات مدیره بانک گردشگری (سهامی عام) 1397/08/02 اطلاعیه های بانکی
7 آگهی فراخوان فروش اموال مازاد 1397/06/21 اطلاعیه های بانکی
8 آگهی لغو مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31 تیر ماه 97 1397/04/26 اطلاعیه های بانکی
9 آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری(سهامی عام) 1397/04/23 اطلاعیه های بانکی
10 آگهی فراخوان مزایده عمومی فروش اموال مازاد 1397/04/13 اطلاعیه های بانکی
11 دعوت به همکاری در سطوح مدیریتی شعب تهران و استان ها 1397/03/19 اطلاعیه های بانکی
12 آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک گردشگری(سهامی عام) مورخ 10 خرداد 97 1397/02/29 اطلاعیه های بانکی
13 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 1397/02/22 اطلاعیه های بانکی
14 آگهی فراخوان عمومی فروش اموال مازاد 1397/02/18 اطلاعیه های بانکی
15 آگهی لغو جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری در 30 فروردین 97 1397/01/28 اطلاعیه های بانکی
16 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30 فروردین 97 1397/01/19 اطلاعیه های بانکی
17 آگهی اعلام نرخ حق الوکاله سال 97 1396/12/16 اطلاعیه های بانکی
18 آگهی پرداخت سود سهامداران بانک گردشگری(سهامی عام) 1396/12/05 اطلاعیه های بانکی
19 آگهی ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره حقیقی بانک گردشگری(سهامی عام) 1396/11/24 اطلاعیه های بانکی
20 آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک گردشگری مورخ 96/10/21 1396/10/09 اطلاعیه های بانکی