جستجو
توجه : همکارگرامی لطفاجهت جستجو بخشنامه هاقبل از تاریخ91/01/21شماره بخشنامه را درقسمت عنوان واردنمائید.
عنوان:
شماره اطلاعیه:
تاریخ بخشنامه:
رديفعنوانشماره اطلاعیهتاریخ بخشنامه
Data pager
Data pager
اندازه صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 4, آیتم های 1 تا 10 از 32 آیتم.
1 آگهی ثبت‌نام داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره بانک‌گردشگری (سهامی عام) 23231398/09/10
2 آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری 2321398/04/17
3 شرایط پرداخت تسهیلات به سهامداران حقیقی بانک تا پایان اردیبهشت ماه سال 1398 2121397/11/15
4 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک گرددشگری مورخ 97/11/18 241397/10/30
5 آگهی مناقصه دو مرحله ای جهت خدمات پشتیبانی، نگهداری زیر ساخت فیزیکی و مانیتورینگ 231397/10/30
6 ابلاغیه بانک مرکزی ج.ا.ا مورخ 97/06/10، درخصوص اصلاح ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با موضوع تملک سهام موسسات اعتباری اعم از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 241397/08/07
7 آگهی ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیات مدیره بانک گردشگری (سهامی عام) 321397/08/02
8 آگهی فراخوان فروش اموال مازاد 1881397/06/21
9 آگهی لغو مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31 تیر ماه 97 261397/04/26
10 آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری(سهامی عام) 261397/04/23