بانکداری شرکتی؛ استراتژی و ساختار
بانکداری، بخش مهمی از هر سیستم مالی است. به ویژه در کشورهای دارای سیستم مالی بانک پایه. این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنا به دلایل متعدد تجربی و نظری، بانک های بزرگ و قوی نه تنها در صنعت بانکداری، بلکه در کل اقتصاد کشور خود نقش مهم...
بانکداری، بخش مهمی از هر سیستم مالی است. به ویژه در کشورهای دارای سیستم مالی بانک پایه. این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنا به دلایل متعدد تجربی و نظری، بانک های بزرگ و قوی نه تنها در صنعت بانکداری، بلکه در کل اقتصاد کشور خود نقش مهم و تاثیرگذاری ایفا می کنند. باتوجه به این جایگاه مهم، پاسخ به این پرسش از اهمیت بالایی برخوردار است که چگونه بانک های فعال در یک کشور می توانند در مواجهه با فشارهای رقابتی محیط، دائما در حال تغییر، خود را با انتظارات و الزامات جدید، به ویژه در دنیای شرکت ها منطبق سازند. به طور خاص، در زیرمجموعه ای از خدمات و محصولات بانکداری، با عنوان بانکداری شرکتی، به شیوه هایی نوین و مناسب برای برآورده ساختن خواسته ها و نیازهای مشتریان نیاز است. اگر بانکی در این امر ناموفق باشد، بامهاجرت مشتریانش به بانک های رقیب مواجه خواهد شد
کلمات کلیدی : استراتژی - ساختار
نویسنده : جیاکومو دی لارنتیس– ابوالفضل جعفری – محسن عباسی – داوود شاهسونی
تاریخ انتشار : 1394/07/15