طرح شش در چهار (اعطای تسهیلات به سپرده گذاران بانک گردشگری)

 

بانک گردشگری افتخار دارد در راستای تکمیل سبد ارایه خدمات و افزایش رضایت­مندی مشتریان، خدمت جدیدی با موضوع اعطای تسهیلات در قبال توثیق سپرده، معرفی نماید. بر اساس این طرح مشتریان می توانند با افتتاح سپرده یکساله با نرخ 6% در سال از تسهیلاتی با نرخ 4% در سال طبق ضوابط و شرایط ذیل بهره­ مند گردند:
 

نوع حساب توثیقی

مدت تسهیلات به ماه

درصد تسهیلات به سپرده

نرخ سپرده

نرخ تسهیلات

سپرده بلندمدت یکساله

12

%80

%6

%4

24

%85

36

%85

48

%80

60

%80

 

سایر ضوابط:

1. تسهیلات در قالب عقد مرابحه برای تأمین نیازهای مالی متقاضی و یا جعاله و به منظور تعمیر مسکن شخصی متقاضی اعطا می­گردد.

2. حداکثر مبلغ تسهیلات قابل اعطا به هر متقاضی مبلغ 5 میلیارد ریال می­باشد.

3. بازپرداخت تسهیلات به صورت اقساط ماهانه و سقف مدت بازپرداخت حداکثر 60 ماه می­باشد.

4. سقف اعطای تسهیلات برای تسهیلات 12، 48، 60 ماهه، حداکثر معادل 80 درصد مبلغ سپرده­گذاری مشتری و برای تسهیلات 24 و 36 ماهه، حداکثر به میزان 85 درصد مبلغ سپرده وی خواهد بود.

5. کل مبلغ سپرده متقاضی با زمان بازپرداخت و تسویه کامل تسهیلات توسط متقاضی نزد بانک باقی می­ماند.

6. ارایه کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز حسب تشخیص بانک الزامی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد طرح، به نزدیکترین شعبه بانک گردشگری در محل خود مراجعه فرمایید.