مديريت محتوا

 

 

طرح یکتا

با عنایت به اینکه ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان گرانقدر از دغدغه ها و اهداف همیشگی بانک گردشگری می باشد، طرح یکتا مبنی بر اعطای تسهیلات در قبال سپرده با نرخ سود ویژه و متناسب با توان بازپرداخت مشتریان، ارائه گردیده است.

واجدین شرایط: کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی

* اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند جهت استفاده از تسهیلات موضوع طرح، نسبت به معرفی اشخاص دیگر (از جمله پرسنل شرکتها و ...) اقدام نموده و علاوه بر بهره مندی از سود و اخذ تسهیلات با نرخی کمتر از سود سپرده، ضمانت بازپرداخت تسهیلات را با توثیق سپرده خود، بر عهده بگیرند.

شرایط ویژه

1- این نوع تسهیلات در قبال سپرده کوتاه مدت و حداقل 20% و حداکثر 70% مبلغ توثیق سپرده پرداخت می‌گردد.

2- سود سپرده متناظر با نرخهای اعلامی بانک مرکزی بوده و نرخ تسهیلات اعطایی تک رقمی و حداکثر 10% می‌باشد.

3- حداقل مبلغ سپرده گذاری 100 میلیون ریال و حداکثر میزان تسهیلات اعطایی 5میلیارد ریال می باشد.

4- تسهیلات در قالب عقد مرابحه با حداکثر مدت بازپرداخت 36 ماهه (اقساط ماهیانه) پرداخت می گردد.

5- میزان تسهیلات متناسب با نرخ و مدت بازپرداخت آن، به درخواست متقاضی تعیین می گردد.

مراحل اجرایی طرح

1- افتتاح سپرده کوتاه مدت توسط مشتری

2- ارائه درخواست تسهیلات توسط صاحب حساب و یا اشخاص معرفی شده از جانب ایشان و مدارک مورد نیاز.

3- بررسی درخواست توسط شعبه و اتخاذ تصمیم درخصوص پرداخت تسهیلات متناسب با درخواست و فعالیت مشتری در قالب عقد مرابحه

4- تکمیل فرمها و قراردادهای مربوطه توسط صاحب سپرده و تسهیلات گیرنده.

به عنوان مثال چنانچه متقاضی قصد سپرده گذاری به مبلغ یک میلیارد ریال را داشته باشد، می تواند حداکثر تا مبلغ 700میلیون ریال بطور آنی با شرایط ذیل از تسهیلات بانک استفاده نماید. شایان ذکر است در صورت کاهش مبلغ تسهیلات امکان کاهش نرخ سود تسهیلات وجود خواهد داشت. ضمنا ماهیانه مبلغ 12.500.000 ریال به عنوان سود سپرده می تواند برداشت نماید.

مبلغ سپرده (ریال)

1,000,000,000

نرخ سود سپرده

15%

نرخ سود تسهیلات

6%

مدت ماندگاری سپرده (ماه)

-

مبلغ تسهیلات (ریال)

700,000,000

تعداد اقساط - ماه

36

مبلغ اقساط (ریال)

21,295,000