شرکت های متقاضی همکاری


با سپاس از توجه شما به بانک گردشگری، به آگاهی می رساند:

شرکت های فعال که آماده همکاری در زمینه خدمات و پشتیبانی و املاک دارند با تکمیل فرم همکاری درخواست خود را به بانک ارائه فرمایند.
لازم به ذکر است بانک پس از بررسی درخواست های ارائه شده با توجه به نیاز سازمان در مقاطع زمانی مختلف نسبت به همکاری با شرکتها اقدام خواهد نمود.