مشخصات متقاضی
نام  
نام خانوادگی  
کد ملی  
تاریخ تولد  
 نام پدر  
 دین  
شماره شناسنامه  
آخرین پست سازمانی  
 جنسیت  
 وضعیت تأهل  
سابقه کار(سال) 
 وضعیت خدمت وظیفه  
 بازنشسته بانک  
 تاریخ بازنشستگی  
شهر  
تلفن ثابت  
تلفن همراه  
 پست الکترونیکی  
 مقطع تحصیلی  
رشته تحصیلی  
 دانشگاه  
شغل های درخواستی
شغل درخواستی خود را انتخاب فرمایید.
معاون اداره
 معاون اداره  

کارشناس اداره
 کارشناس اداره  


پیوست
 پیوست