توجه:
بانک گردشگری به منظور تکمیل کادر مدیریتی خود از تمام مدیران ارشد و با تجربه که تمایل به حضور در هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه و عضو بانک را دارند درخواست همکاری می کند . تمام علاقه مندان می توانند با پر کردن فرم مربوطه آمادگی خود را برا ی حضور در سمت های ذکر شده اعلام فرمایند
اطلاعات فردی
نام
نام خانوادگی
شماره شناسنامه  
کد ملی  
تاریخ تولد  
محل تولد 
نشانی محل سکونت  
تلفن ثابت  
تلفن همراه  
تحصیلات و مدارک مقطع کارشناسی
اضافه کردن
 رشته تحصیلی  
 دانشگاه محل تحصیل  
تحصیلات و مدارک مقطع کارشناسی ارشد
اضافه کردن
 رشته تحصیلی  
 دانشگاه محل تحصیل  
تحصیلات و مدارک مقطع دکتری
اضافه کردن
 رشته تحصیلی  
 دانشگاه محل تحصیل  
سوابق مدیریتی
اضافه کردن
سمت  
نام شرکت  
سوابق عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها
اضافه کردن
 سمت  
 نام شرکت  
سایر تخصص ها و مهارت های مرتبط
 سایر تخصص ها و مهارت های مرتبط  
 توضیحات تکمیلی  
 ضمیمه