تاریخ 1396/12/17         ساعت 11:45:29     گروه خبری عمومی

نسخه جدید اینترنت بانک گردشگری در اختیار مشتریان عزیز قرار گرفت
 به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، نسخه جدید اینترنت بانک گردشگری از تاریخ 1396/12/16 به منظور بهره برداری در اختیار مشتریان قرار گرفت.
گفتنی است بانک گردشگری در راستای بهبود در عملکرد سامانه های بانکداری مجازی منطبق بر نیاز مشتریان و همچنین با استفاده از آخرین فناوری های مرتبط با این حوزه نسخه جدید اینترنت بانک خود را در اختیار مشتریان قرار داده است.
لذا بمنظور دریافت فایل راهنمای کاربری نسخه جدید اینترنت بانک گردشگری اینجا را کلیک نمایید.