تاریخ 1396/11/30         ساعت 17:49:32     گروه خبری عمومی

بانک گردشگری در سال 96 به عنوان هشتمین بانک محبوب کشور شناخته شد.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری این جشنواره که توسط سایت خبری بانکی برگزار شده به ارزیابی بانکهای کشور از نظر محبوبیت بین مشتریان و مردم می پردازد. در این جشنواره خدمات‌دهی بانک‌ها توسط مشتریان‌شان به بوته نقد کشیده می‌شود. در نظر سنجی این سایت بیش از صد هزار نفر شرکت کرده و بانک محبوب خودرا انتخاب کرده اند .
بر اساس این گزارش نزدیک به 96 درصد از مشتریان بانک گردشگری که در این جشنواره شرکت کرده اند رای به محبوبیت این بانک داده و همچنین آنرا به دیگران هم توصیه کرده اند