تاریخ 1396/07/14         ساعت 13:16:37     گروه خبری عمومی

آزمون استخدامی بانک گردشگری با بیش از چهار هزار نفر داوطلب در سراسر کشور برگزار شد.
آزمون استخدامی بانک گردشگری در سراسر کشور برگزار شد
آزمون استخدامی بانک گردشگری با بیش از چهار هزار نفر داوطلب در سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در این آزمون که صبح روز جمعه به صورت همزمان در تهران و سراسر کشور برگزار شد داوطلبان به سوالات آزمون استخدامی بانک گردشگری پاسخ دادند.
لازم به ذکر است این آزمون به منظور جذب نیروی انسانی مورد نیاز بانک گردشگری برگزار شده است.