رضا غیاثی نژاد طی حکمی از سوی علی اصغر سفری مدیر عامل به سمت مدیر پشتیبانی و املاک بانک گردشگری منصوب شد.
رضا غیاثی نژاد طی حکمی از سوی علی اصغر سفری مدیر عامل به سمت مدیر پشتیبانی و املاک بانک گردشگری منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری ، در بخشی از حکم غیاثی نژاد آمده است : با عنایت به سوابق علمی و تجربی و قابلیت ها و شایستگی جنابعالی ،انتظار دارم با اتکال به عنایات خداوند متعال و با تدبیر و درایت و مشارکت فعال و سازنده برای پیشبرد امور محوله نهایت سعی و تلاش خود را معمول فرمایید.
    گروه خبري   :   عمومی
تاریخ    :   1396/07/10
ساعت    :   14:35:03