تاریخ 1396/06/11         ساعت 15:19:57     گروه خبری عمومی

کمیسیون اجتماعی مجلس از بانک گردشگری تقدیر کرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس از بانک گردشگری تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری رسول خضری نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از خدمات علی اصغر سفری مدیر عامل بانک گردشگری به خاطر حمایت ویژه این بانک از تولید و صنعت توریسم قدردانی کرد.
بر اساس این گزارش، در متن لوح تقدیر مجلس چنین آمده است: مدیریت بانک گردشگری با مهیا کردن فضا برای رونق تولید و حمایت از متولیان بخش خصوصی گردشگری، باعث شده تا علاوه بر ایجاد اشتغال رونق به صنعت توریسم برگردد