تاریخ 1396/06/08         ساعت 14:52:03     گروه خبری عمومی

مدیرعامل بانک گردشگری، در پیامی خطاب به فعالین نظام بانکی کشور، روز بانکداری اسلامی را تبریک گفت.
مدیرعامل بانک گردشگری، در پیامی روز بانکداری اسلامی را تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در پیام «علی اصغر سفری» آمده است:
«امروزه بانکداری اسلامی بعد از گذشت بیش از سه دهه از فعالیت خود در ایران اسلامی به جایگاه مناسبی از رشد و توسعه دست یافته است. در واقع باید گفت اهمیت این موضوع تا به آن حد است که بسیاری از کشورهای جهان اقدام به رعایت قوانین بانکداری اسلامی در نظام بانکی خود کردهاند و تا حد بسیار زیادی در اجرای آن موفق بودهاند. فرا رسیدن سالروز بانکداری اسلامی فرصت مجددی است برای عرض تبریک به همکاران و فعالان عرصه بانکداری در کشور که به حق نقش بسیار زیادی در توسعه اقتصادی کشور و به حرکت درآوردن چرخ تولید و صنعت کشور داشته اند. این روز بزرگ را که امسال با عید بزرگ قربان مصادف شده است، به تمام فعالین بانکداری کشور تبریک عرض می کنم و آرزومندم در سایه توجهات حضرت حق، نظام بانکی کشور بیش از پیش در راه تعالی و رشد حرکت کند».
گفتنی است بانک گردشگری همواره عمل به اصول بانکداری اسلامی را با توجه خاص به عقود اسلامی در دستور کار داشته است.