تاریخ 1396/05/08         ساعت 15:32:53     گروه خبری عمومی

همکاران بانک گردشگری در آستانه روز اهدای خون، با استقبال خوب از اهدای خون خود، این روز را گرامی داشتند.

همکاران بانک گردشگری در آستانه روز اهدای خون، با استقبال خوب از اهدای خون خود، این روز را گرامی داشتند. به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در آستانه نهم مرداد، روز اهدای خون، همکاران بانک گردشگری که بیشتر آنها از جوانان هستند، با حضور در مرکز اهدای خون سیار که توسط سازمان انتقال خون در محل ستاد بانک استقرار یافته بود اقدام به اهدای خون کردند تا بر حسب نیاز در اختیار بیماران و متقاضیان قرار گیرد.
گفتنی است توجه به مسئولیت های اجتماعی و فرهنگ سازی همواره در دستور کار بانک گردشگری بوده است و در گذشته نیز در روز اهدای خون اقدام به دعوت از تیم سازمان انتقال خون در جهت اهدای خون همکاران کرده بود.