زهرا نعمتی، پرچمدار کاروان ورزشی ایران در المپیک ریو و قهرمان و دارنده مدال طلای دو دوره پارالمپیک لندن و ریو با حضور در دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته، از غرفه گروه مالی گردشگری بازدید کرد.
زهرا نعمتی، پرچمدار کاروان ورزشی ایران در المپیک ریو و قهرمان و دارنده مدال طلای دو دوره پارالمپیک لندن و ریو با حضور در دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته، از غرفه گروه مالی گردشگری بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، در هنگام حضور وی، مسئولین و بازدیدکنندگان حاضر در غرفه گروه مالی گردشگری از وی استقبال کردند.
گفتنی است گروه مالی گردشگری در مسابقات المپیک و پارالمپیک ریو حامی این بانوی ورزشکار بود.
    گروه خبري   :   عمومی
تاریخ    :   1395/11/20
ساعت    :   16:43:14