استعلام آنی اصالت ضمانت‌نامه‌های صادره بانک گردشگری امکان‌پذیر شد. به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، با پیاده‌سازی امکان استعلام آنی اصالت ضمانت‌نامه‌های صادره در شعب بانک گردشگری در وب‌سایت بانک، مشتریان می‌توانند اصالت ضمانت‌نامه‌های درخواستی خود را به شکل آنی کنترل کنند.
گفتنی است بانک گردشگری در راستای ترویج بانکداری الکترونیک، امکان بهره‌گیری از بسیاری از خدمات به شکل آنلاین را فراهم کرده است.
    گروه خبري   :   عمومی
تاریخ    :   1395/09/07
ساعت    :   10:49:18